IEEE

Българска секция

IEEE

За нас

IEEE е най-голямата световна професионална асоциация посветена на напредъка в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват една глобална общност чрез често цитируеми публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности http://www.ieee.org

Структура и професионални клонове на българската секция

В момента Българската Секция има 244 члена, от които:

 • 19 старши членове (Senior Members – SM),
 • 158 редовни членове (Members – M),
 • 3 пожизнени членове (Life Members - LM), от които двама Senior LM,
 • 21 членове-докторанти (Graduate Student Members –GSM),
 • 34 членове-студенти (Student Members – S),
 • 9 асоциирани членове (Affiliate and Associate Members).

Съставна единица на секцията е т.нар. Професионален клон (Chapter), които съответстват на Професионалните общества (Societies) в IEEE. За да се регистрира такъв клон, той трябва да има поне 11 члена на съответното общество. Когато в секцията няма толкова членове, се допуска създаване на комбинирани клонове (Joint Chapters) с членове от две или повече общества. В Българската Секция има 9 клона (Chapters), 6 от които са с членове от по само едно общество, а 3 са комбинирани (Joint), както следва по реда на създаването им (За съкращенията виж Списък на Професионалните Общества):

 • Joint ED/ MTT/AP/CPMT Chapter;
 • SP Chapter;
 • CAS Chapter;
 • Computer Chapter;
 • Joint IM/CS/SMC Chapter;
 • Communications Chapter;
 • Joint ED/SSC Varna Chapter;
 • CI Chapter;
 • RA Chapter.

В структурата на секцията съществуват една Професионална група по интереси „Млади Професионалисти” (Young Professionals – YP) и 4 Студентски клона (в Шуменски Университет, ТУ – Варна, ТУ – София, Университет във Велико Търново). Подготвя се създаването на група „Жени-инженери” (Women In Engineering – WIE).

Настоящо ръководство на секцията:

 • Председател: проф. Георги Стоянов, ТУ – София, Кат. Комуникационни мрежи, каб. 1450, тел. 0885539368, e-mail: stoyanov@ieee.org
 • Зам.-Председател: доц. Катя Аспарухова, ТУ – София, Кат. Електронна техника, каб. 1359, тел. 965 3265, e-mail: k_asparuhova@tu-sofia.bg
 • Секретар: гл. ас. Росица Голева, ТУ – София, Кат. Комуникационни мрежи, каб. 1449, тел. 965 3251, e-mail: rig@ tu-sofia.bg
 • Касиер: доц. Йордан Колев, ТУ – Варна, e-mail: jkolev@ieee.bg

Отговорници по дейности:

 • Образователни активности: проф. Валери Младенов valerim@tu-sofia.bg
 • Контакти с индустрията: доц. Иван Узунов, iuzunov@tu-sofia.bg
 • Развитие на членския състав: незаета позиция
 • Професионални активности: доц. Сеферин Мирчев, stm@tu-sofia.bg
 • Работа със студенти: проф. Борислав Беджев, bedzhev@abv.bg
 • Уеб-администратор: инж. Цветан Филев, tsvetan.filev@gmail.com

Председатели на клонове (CHAPTERS):

 • Клон ED/MTT/AP/CPMT: проф. Марин Христов, mhristov@ecad.tu-sofia.bg
 • Клон SP: ст.н.с. Тодор Куюмджиев, tk@ecocoms.com
 • Клон CAS/SSC: доц. Иван Узунов, iuzunov@tu-sofia.bg
 • Клон Computers: проф. Мариана Горанова, mgor@tu-sofia.bg
 • Клон IM/CS/SMC: проф. Минчо Хаджийски, bgimcssmc@yahoo.com
 • Клон Communications: гл. ас. Росица Голева, rig@ tu-sofia.bg
 • Клон ED/SSC – Varna: доц. Кристина Близнакова, kristina.bliznakova@tu-varna.bg
 • Клон CI: проф. Владимир Йоцов, bgimcssmc@gmail.com
 • Клон RA: незаета позиция
 • Група YP (Млади Професионалисти): Янчо Тодоров, vodolei5@gmail.com