IEEE

Българска секция

IEEE

Двама нови старши членове в българската секция на ieee

2016-07-29 18:05:19

От началото на 2016 година следните двама наши колеги бяха избрани за Старши членове (Senior Members - SM) на IEEE:
1. Проф. дмн Румен Даскалов от ТУ - Габрово (избран на заседание на Комитета по Номинации на 23.04.2016 в Атланта, САЩ)
2. Доц. д-р Иван Узунов от Smartcom Bulgaria AD (ТУ – София) (избран на заседание на Комитета по Номинации на 21.05.2016 в Париж, Франция)

Така в момента Българската секция има общо 21 Старши членове, от които двама пожизнени (Life Senior Member).
Искрено желаем на проф. Даскалов и доц. Узунов успешна и плодотворна работа.

Ръководство на Българската секция

<< Обратно в новини